Αγ. Τρύφωνος – 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

146

Άγιος Τρύφων.

Γεννήθηκε στη Λάµψακο τον 30 αι, Είχε το χάρισµα να θεραπεύει από τα δαιµόνια. Μαρτύρησε στη Νίκαια το 250.Τιµάται ως προστάτης των αµπελουργών.

Tryphon the Martyr. He was born in Lampsakos in the 3rd c. he healed sufferings and cast ουt demons. He suffered and died in Nice in 250. He is patron saint of wine-growers.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον, ἰχνηλατῶν ἐκ παιδός, βασάνους ὑπήνεγκας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἤθλησας ἄριστα ὅθεν τὴν τῶν θαυμάτων, κομισάμενος χάριν, λύτρωσαι πάσης βλάβης, καὶ παντοίας ἀνάγκης, Τρύφων Μεγαλομάρτυς, τοὺς σὲ μακαρίζοντας.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.