Αγ. Γρηγορίου του Διαλόγου – 12 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.170

Ο Όσιος Γρηγόριος, γεννήθηκε περί το έτος 540 μ.Χ. και έζησε στη Ρώμη, κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α’ του Μεγάλου (527 – 565 μ.Χ.), ήταν άνθρωπος ταπεινού φρονήματος και κοιμήθηκε από αρθριτική νόσο, το έτος 604 μ.Χ.

Saint Gregory was born around the year 540 AD and lived in Rome during the reign of Emperor Justinian I the Great (527-565 AD) was a man of modesty and slept on arthritic disease in the year 604 AD

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως. Στόμα γρήγορον καταπλουτήσας, νομεὺς ἄριστος τοῦ θείου λόγου, ἀνεδείχθης Ἱεράρχα Γρηγόριε, τῶν ἀρετῶν γὰρ ἐκφάντωρ γενόμενος, δικαιοσύνης ἐκφαίνεις τὴν ἔλλαμψιν Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμιν τὸ μέγα ἔλεος.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.