Αγ. Κόνωνος – 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

2.296

Ο Άγιος Κόνων γεννήθηκε περί τα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. στη Βαδινή,
χωριό της Ισαυρίας της Μικράς Ασίας. Σε νεαρή ηλικία έγινε Χριστιανός βασανίσθηκε αφού συνελήφθη από τον άρχοντα Μάγνο. Μετά από δύο χρόνια, ο Άγιος Κόνων κοιμήθηκε με ειρήνη παραδίδοντας την αγία του ψυχή στον Θεό.

St. Conon was born around the late first century AD in Vadini, Isafria village in Asia Minor. In early Christian was tortured after he was arrested by the lord Magna. After two years, St. Conon died peacefully handing over the holy soul to God.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, ἐνδεδυμένος σοφέ, τὸ κράτος διέλυσας, τῆς ἀσεβείας στερρῶς. Ἐκλάμπων τοὶς θαύμασιν ὅθεν πεφοινιγμένος, ταὶς ροαὶς τῶν αἱμάτων. Κόνων Ὁσιομάρτυς, τὸν Δεσπότην δοξάζεις, τὸν παρέχοντα ἠμὶν διὰ σοῦ, χάριν καὶ ἔλεος.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.