Αγ. Ησυχίου – 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.705

O Άγιος Ησύχιος έζησε στο χρόνια του Γαλερίου Μαξιμιανού, και κατείχε το αξίωμα του Συγκλητικού. Θανατώθηκε όταν στρατιώτες οδήγησαν τον Άγιο στον ποταμό Ορόντη, όπου αφού του έδεσαν μία πέτρα στο λαιμό τον έριξαν στο πλέον βαθύ μέρος. Έτσι αξιώθηκε να γίνει μάρτυρας για την πίστη του στο Χριστό.

 

O St. Hesychius lived in years of Galerius Maximian, and held the office of senator. Was killed when troops led by San Orontes River, where after he tied a stone in the neck, threw him to the most profound part. So he was claimed to be a martyr for his faith in Christ.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. Ἄξιας κοσμικῆς, ἀπορρίψας τὸ κλέος, τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ, ὠμολόγησας χαίρων, Ἠσύχιε πανένδοξε, Ἀθλητῶν ἐγκαλλώπισμα, ὅθεν ἔφερες, ὥσπερ τιμὴν τὴν αἰσχύνην, καὶ τὸν θάνατον, ἐν πνιγμονῇ τῶν ὑδάτων, δυνάμει τοῦ Πνεύματος.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.