Αγ. Πορφυρίου Γάζης- 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2.342

Αγ. Πορφύριος Γάζης.

Καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και ασκήτεψε στην Αίγυπτο. Αγωνίσθηκε κατά των αιρετικών και ενισχύθηκε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο,

 

Saint Porphyries of Gaza. He had been born in Thessalonica and used to be monk at Egypt. He fιghted the hereticals and had the assistance of emperor Arcadios.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῳ. Πορφυραυγέσιν ἀρετῶν λαμπηδόσι, καταλαμπρύνας σεαυτὸν Ἱεράρχα, καθάπερ φῶς ἐξέλαμψας Πορφύριε σοφέ, λόγοις γὰρ καὶ θαύμασιν, ἀληθῶς διαπρέψας, πάσιν ἐβεβαίωσας, εὐσέβειας τὴν χάριν καὶ νῦν Χριστῷ ἀΰλως λειτουργῶν, ὑπὲρ τοῦ κόσμου, μὴ παύση δεόμενος.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.