Αγ. Λέοντος Επισκόπου Κατάνης – 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.766

Όσιος Λέων Επίσκοπος Κατάνης.

Από τη Ραβέννα, ενάρετος και φιλάνθρωπος, έκαψε στη φωτιά µάγο χωρίς να καεί ο ίδιος. Πέθανε ειρηνικά στην Κωνσταντινούπολη επί Λέοντος Στ’ (90ς αι.).

 

Leo, Bishop of Catania. He was from Ravenna in Italy. He struggled against paganism and died in Constntinople (9th c.).

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Ἱερέων ἀκρότης, εὐσεβείας διδάσκαλος καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, ἱεράρχα πανόλβιε, ἠθῶν γὰρ οὐρανίων τῷ φωτί, τοῦ Πνεύματος πλουτήσας τὴν ἰσχύν, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας καὶ τὰς ψυχάς, Λέων, τῶν προσιόντων σοι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι, δόξα, τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.