Αγ. Λέοντος Πάπα Ρώμης – 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2.143

Άγιος Λέων, Πάπας Ρώµης Χειροτονήθηκε επίσκοπος Ρώµης το 440. Έλαβε µέρος στην Δ’ Οικουµενική Σύνοδο και ανέτρεψε τα δόγµατα Μονοφυσιτών και Μονοθελητών. Κοιµήθηκε το 471.

Leo the Great, Pope of Rome. He was consecrated to the archiepiscopal throne of Rome in 440. He took part in the 4th Ecumenical Council and condemned heretic teachings. He died in 471.

 

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, ὀρθοδοξία, ὑπεστήριξας, τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς πολύφωνον τοῦ πνεύματος ὄργανον ἐκ γὰρ Δυσμῶν ἀναλάμψας ὡς ἥλιος, αἱρετικῶν τὴν ἀπάτην ἐμείωσας, Λέων Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.