Αγ. Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας – 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2.801

Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας. Μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας (40 αι.), Ιδιαίτερα αγαπητός, θαυµαζόταν για την αρετή και σύνεση των λόγων. Διώχθηκε από τους Αρειανούς. Πέθανε στη Θράκη.

 

Meletios, Archbishop Of Antioch. Father of the Orthodox Church (4th c.). He was persecuted by the Arians and reposed in Thrace.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως. Νόμον ἔνθεον, ἐμμελετήσας, τὴν οὐράνιον, γνῶσιν ἐκλάμπεις, τὴ Ἐκκλησία Ἱεράρχα Μελέτιε, τὴν γὰρ Τριάδα κηρύττων ὁμότιμον, αἱρετικῶν διαλύεις τᾶς φάλαγγας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.