Αγ. Βλασίου – 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

594

Άγιος Βλάσιος, Επίσκοπος Σεβαστείας. Θεοσεβήτ και άκακος, είχε µαρτυρικό τέλος στη Σεβάστεια, όπου ήταν επίσκοπος, στη διάρκεια του διωγµού του αυτοκράτορα Λικινίου το 316.

 

Vlassios the Holy Martyr Of Sebaste. He was Bishop of Sebaste. He contested for the Faith under Licinius in the year 316.

 

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Φερωνύμως βλαστήσας, ὡς δένδρον εὔκαρπον, ἱεράρχα Κυρίου Βλάσιε ἔνδοξε, μαρτυρίου τοὺς καρποὺς κόσμῳ προήγαγες καὶ θαυμάτων δωρεάς ἀναβλύζεις δαψιλῶς, ὡς θεῖος ἱερομάρτυς τοῖς καταφεύγουσι πάτερ τῇ ἀντιλήψει τῆς πρεσβείας σου.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.