Αγ. Χαραλάμπους – 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

181

Αγιος Ιεροµάρτυς Χαράλαµπος. Ιερεύς, στην επαρχία Μαγνησίας µαρτύρησε το 202 την εποχή του αυτοκράτορα Σεβήρου. Η Κάρα του φυλάσσεται στη Μονή του Αγ. Στεφάνου Μετεώρων.

 

Haralambos the Hieromartyr. The Saint was a priest in Magnesia. He contested during the reign of Alexander Severus (222-235). His skull is kept at the Monastery of St. Stephen at Meteora.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καί λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διά τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.