Αγ. Δικαίων Συμεών και Άννας – 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

764

Ο Συμεών κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ και ήταν δίκαιος. Η Προφήτιδα Άννα ήταν από τη φυλή του Ασήρ. Αξιωθήκε μάλιστα, αν και 84 ετών τότε να υποδεχθεί στο Ναό μαζί με τον δίκαιο Συμεών, το θείο Βρέφος. Ο Συμεών πέθαινε αφού είδε το Χριστό. Η Άννα διακήρυττε ότι ήλθε ο Μεσσίας προς όλους, οι όποιοι ζούσαν περιμένοντας με ειλικρινή ευσέβεια τη λύτρωση του Ισραήλ.

 

Simeon lived in Jerusalem and was fair. The prophetess Anna was from the tribe of Asher. Deserved even though 84 years old then welcome to the Temple with the law, Simeon, the divine Child. Simeon died after seeing the Christ. Anna declared that the Messiah has come to everyone, who lived with sincere piety awaiting the redemption of Israel.

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α’.

Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τὸν Ὕπερθεον Λόγον σάρκα γενόμενον, ἐνηγκαλίσω ὡς βρέφος ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ, Θεοδόχε Συμεὼν Πρεσβῦτα ἔνδοξε, ὅθεν καὶ Ἄννα ἡ σεπτή, ἀνθομολόγησιν αὐτῶ, προσήγαγεν ὠς Προφήτις, ὅθεν ὑμᾶς εὐφημοῦμεν, οἴα Χριστοῦ θείους θεράποντος.

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.