Τριών Ιεραρχών – 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

3.554

Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες.

Από τον 110 αι. Προστάτες της παιδείας, Μ. Βάσίλειος, Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, Γρηγόριος ο Μέγας, υποστηρικτές της ανάγκης, αρµονικής σχέσης κλασικής παιδείας και χριστιανικής πίστης.

 

Synaxis of the Three Hierarchs St Basil The Great, St Gregory Theologian and St John Chrysostom used the art of education and the Greek classics to teach about God (11thc.)

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρισηλίου θεότητος, τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τούς μελιῤῥύτους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ τήν γλῶτταν χρυσοῤῥήμονι, πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.