Ανακομιδής των ιερών Λειψάνων Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου – 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

3.565

Ανακοµιδή των λειψάνων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου.

Μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη, επίσκοπος Αντιοχείας µαρτύρησε το 110 επί Τραϊανού και κατασπαράχθηκε από τα θηρία. Τα λείψανα του µεταφέρθηκαν από πιστούς στην Αντιόχεια.

Removal of the relics of Ignatios the God-Bearer. Α disciple of Sr. John the Theologian and Bishop of Antioch. He was surrendered to the lions in 110. His remains were brought to Antioch by the faithful.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’.

Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ὡς θησαυρὸν πλουτοποιῶν δωρημάτων, τὴν τῶν λειψάνων σου μυρίπνοον θήκην, τὴ ποίμνη σου μετήγαγον ἐκ Ρώμης εὐσεβῶς, ἧσπερ τὴν ἐπάνοδον, ἑορτάζοντες ποθῶ, χάριν ἀρυόμεθα, πολλαπλῶν ἰαμάτων, τοὺς σοὺς ἀγῶνας μέλποντες ἀεί, Ἱερομάρτυς Ἰγνάτιε ἔνδοξε.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.