Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου – 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

4.092

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο κατ’ εξοχήν θεολόγος από τους Τρεις Ιεράρχες, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως µε ευρύτατη παιδεία και σπουδαίο συγγραφικό και αντιαιρετικό έργο από την Ναζιανζό (327-390).

 

Gregory the Theologian One of the Three Hierarchs. He came from Nazlanzus was archbishop of Constantinople and a man of great learning as demonstrated by hls extensive writings.

 

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Ὁ ποιμενικός αὐλός τῆς θεολογίας σου, τάς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας, ὡς γάρ τά βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καί τά κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλά πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.