Αγ. Αποστόλου Τιμοθέου – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

717

Ο Τιμόθεος ήταν ο πιο αγαπητός μαθητής και ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Υπέστη άγριο ξυλοδαρμό και μαρτυρικό θάνατο. Το σκήνωμά του μεταφέρθηκε το έτος 356 μ.Χ. επί Κωνσταντίου στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων.

 

 

Timothy was the most beloved disciple and one of his closest associates of the Apostle Paul. He suffered brutally beaten and tortured to death. The relic was transferred in the year 356 AD Constantine to Constantinople, the Temple of the Holy Apostles.

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’.

Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καί νήφων ἐν πᾶσιν, ἀγαθήν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος, ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τῆς ἐκλογῆς τά ἀπόρρητα, καί τήν πίστιν τηρήσας, τόν ἴσον δρόμον τετέλεκας, Ἀπόστολε Τιμόθεε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.