Αγ. Ευθυμίου – 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.618

Ευθύµιος ο Μέγας. Ο ξεχωριστός ανάµεσα στους ασκητές και τους ερηµίτες όσιος καταγόταν από την Μελιτηνή της Αρµενίας (377-473), ίδρυσε πολλά µοναστήρια και ήταν πολύ µορφωµένος.

 

 

Saint Euthymios the Great. Α distinguished, well-educated hermit from Melitene in Armenia (377-473). He established several monasteries.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’.

Εὐφραίνου ἔρημος ἡ σὺ τίκτουσα, εὐθύμησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι ἐπλήθυνέ σοι τέκνα, ἀνήρ ἐπιθυμιῶν τῶν τοῦ Πνεύματος, εὐσεβείᾳ φυτεύσας, ἐγκρατείᾳ ἐκθρέψας, εἰς ἀρετῶν τελειότητα. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, εἰρήνευσον τήν ζωήν ἡμῶν.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.