Αγ. Μάρκου του Ευγενικού – 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2.912

Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Γεννήθηκε στην Κων/πολη από γονείς ευγενείς και έτυχε λαµπρής παιδείας. Ο Πρόµαχος και Στυλοβάτης της Ορθοδοξίας κατά τη ‘Σύνοδο’ Φερράρας – Φλωρεντίας. Κοιµήθηκε ειρηνικά το 1443. Saint Marcus Evgenicos. He was born in Constantinople. Son of a noble family, was well educated. He has opposed to the Catholics for the Orthodox Faith during the Synod of Ferrara- Florence. Died peacefully.

 

 

 

Ἀπολυτίκιον Ήχος γ’.

Θείας πίστεως Θείας πίστεως, ομολογία, μέγον εύρατο, η Εκκλησία, ζηλωτήν σε θειε Μάρκε πανεύφημε, υπερμαχούντα πατρώου φρονήματος, και καθαιρούντα του σκότους υψώματα. Όθεν άφεσιν, Χριστόν τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τοις σε γεραίρουσι.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.