Αγ. Αθανασίου – 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

3.732

Άγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος Αλεξανδρείας Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας από την Αλεξάνδρεια. Ο α’ έζησε τον 40 αι. Συµµετείχε στην Α’ Οικ. Σύνοδο. Ο β’ έζησε τον 30 αι. Συµµετείχε στην Γ’ Οικ. Σύνοδο. Αγωνίσθηκαν κατά των αιρέσεων. Saints Athanasios and Cyril of Alexandria. Patriarchs of Alexandria. They lived in the 4th c. and the 3rd c. and attended the First and the Third Ecumenical Councils respectively.

 

 

Απολυτίκιον Ήχος γ’

. θείας πίστεως. Στύλος γέγονας Ορθοδοξίας, θείοις δόγμασιν υποστηρίζων την Εκκλησίαν, ίεράρχα Αθανάσιε, τω γαρ Πατρί τον Υιών ομοούσιον, ανακηρύξας κατήσχυνας Άρειον. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.