Μνήμης της Προσκύνησης της Τιμίας Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου

1.106

Προσκύνηση της Τιµίας Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου. Τιµάται το θαύµα κατά οποίο άγγελος έλυσε την αλυσίδα που κρατούσε δέσµιο τον Πέτρο στη φυλακή, όπου τον έκλεισε ο Ηρώδης Αγρίππας .

Veneration of Apostle Peter’s Precious Chains. Commemorating the miraculous deliverance of Apostle Peter by an Angel. He had been imprisoned by King Herod Agrippa.

 

 

 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Τήν Ῥώμην μή λιπών, πρός ἡμᾶς ἐπεδήμησας, δι᾽ ὧν ἐφόρεσας τιμίων Ἁλύσεων, τῶν Ἀποστόλων Πρωτόθρονε, ἃς ἐν πίστει προσκυνοῦντες δεόμεθα, ταῖς πρός Θεόν πρεσβείαις σου, δώρησαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.