Αγ. Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης – 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

4.626

 

Γρηγόριος Επίσκοπο; Νύσσης Νεώτεροι; αδελφός του Μ. Βασιλείου, έλαβε µέρος στην Β’ Οικουµενική Σύνοδο, έγραψε αξιόλογα έργα και υπήρξε υπέρµαχος της Ορθοδοξίας. Κοιµήθηκε το 395.

 

 

St. Gregory of Nyssa. Younger brother of St. Basil the Great and participated in the Second Ecumenical Council. He was Bishop of Nyssa and he was illustrious in speech and a zealot of the Orthodox Faith. He died in 395.

 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θεῖον γρήγορσιν, ἐνδεδειγμένος, στόμα σύντονον, τῆς εὐσέβειας, ἀνεδείχθης Ἱεράρχα Γρηγόριε τὴ γὰρ σοφία τῶν θείων δογμάτων σου, τῆς Ἐκκλησίας εὐφραίνεις τὸ πλήρωμα. Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.