Συνάξεως Ιωάννου του προδρόμου – 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2.542

Συνάξεως Ιωάννου του προδρόμου – 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Σύναξη του Τιµίου Προδρόµου «Μνήµη δικαίου µετ εγκωµίων». Τιµάται η υπηρεσία του Ιωάννη του Προδρόµου, του σεβασµιότερου των Προφητών, στη Βάπτιση του Χριστού.

 

The Synaxis of St. John the Baptist (and Forerunner). He ministered at the Mystery of the Holy Baptism of Jesus Christ and he is honored as the most sacred Prophet and Forerunner of Christ.

 

 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β’.
Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων, σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε, ἀνεδείχθης γάρ ὄντως καί Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καί ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τόν κηρυττόμενον· ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καί τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεόν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τόν αἴροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καί παρέχοντα ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.