Υπεραγία Θεοτόκος, Πάντων Θλιβομένων H Χαρά

1.734

Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά.
Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά,
καὶ ἀδικουμένων προστάτις,
καὶ πενομένων τροφή,

 

 

 

ξένων τε παράκλησις,
καὶ βακτηρία τυφλῶν,
ἀσθενούντων ἐπίσκεψις,
καταπονουμένων σκέπη καὶ ἀντίληψις,
καὶ ὀρφανῶν βοηθός,

 

 

 

 

Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου,
σὺ ὑπάρχεις, Ἄχραντε,
σπεῦσον, δυσωποῦμεν,
ῥύσασθαι τοὺς δούλους σου.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.