ΣΥΝΑΞΑΡΙ-Αγ. Συγκλητικής – 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.172

Οσία Συγκλητική Καταγόταν από τη Μακεδονία, έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και διήγε βίο ενάρετο, αποστολικό και ασκητικό. Κοιµήθηκε το 350 µε οσιακό τρόπο.

 

St. Syncletica of Alexandria the Righteous. She lived in Alexandria, Egypt, in pure, virgin, ascetical and apostolic life. She reposed in the year 350.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Σοφίᾳ καὶ χάριτι, κεκοσμημένη σεμνή, ἀκλόνητος ἔμεινας, ὡς ὁ Ἰὼβ ὁ κλεινός, ἐχθροῦ ἐπίθεσιν, ὅθεν Συγκλητική σε, ἡ οὐράνιος δόξα, δέδεκται μετὰ τέλος, ὡς παρθένον φρονίμην, ἐν ᾗ τῶν μεμνημένων σου ἀεὶ μνημόνευε.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.