Αγ. Αγάθης – 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

165

Αγία Αγάθη. Γεννήθηκε στην Κατάνη της Σικελίας, όπου µαρτύρησε κατά το διωγµό του Δεκίου, σε ηλικία µόλις 15 ετών. Η κάρα της φυλάσσεται στη Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους.

 

Salnt Agathi. Born in Catania, Sicily Agathi was martyred during the persecution of Decius aged just 15. Her skull ls kept in the Monastery of St Paul on Mt Athos.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Ῥόδον εὔοσμον τῆς παρθενίας, νύμφη ἄφθορος τοῦ Ζωοδότου, ἀνεδέδειξαι Ἀγαθὴ πανεύφημε, τῶν ἀγαθῶν τὴν πηγὴν γὰρ ποθήσασα, μαρτυρικῶς ἐν τῷ κόσμῳ διέπρεψας, μάρτυς ἔνδοξε, λιταῖς σου θείαις ἀγάθυνον τοὺς πόθῳ μεγαλύνοντας τοὺς ἄθλους σου.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.