Αγ. Θωμαΐς της νήσου Λέσβου – 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

185

Η Αγία Θωμαΐς γεννήθηκε στη Λέσβο

μεταξύ των ετών 910 – 913 μ.Χ.. Από τη Μυτιλήνη έφυγε και κατοίκησε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε μοναχή και αργότερα έγινε και ηγουμένη. Απέθανε σε ηλικία τριάντα οκτώ ετών και ενταφιάσθηκε στην γυναικεία Μονή, την καλουμένη «τὰ Μικρὰ Ρωμαίου» ή «τὰ Ρωμαίου»

 

 

 

The St. Thomas born in Lesvos, between 910 to 913 AD. From left Mytilene and lived in Istanbul, where he became a nun and later became abbess. He died at the age of thirty eight years and was buried in the nunnery, called the “Small Roman” or “Roman”.

 

 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Τάς θλίψεις τοῦ βίου σου, ὡς προσφορὰν λογικήν, Χριστῷ προσενένκασα, τὴν τῶν θαυμάτων ἰσχύν, Ὁσία, ἀντείληφας. Ὅθεν ὡς συζυγίας, ὑποτύπωσιν θείαν, μέλπομεν Θωμαΐς σε, καὶ πιστῶς σοι βοῶμεν Χαῖρε τῆς νήσου Λέσβου, σεμνὸν ἐγκαλλώπισμα.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.