ΣΥΝΑΞΑΡΙ-Αγ. Σιλβέστρου – 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

309

Σίλβεστρος Ρώµης Θερµός υποστηρικτής του Χριστιανισµού σφράγισε την αρχιερατεία του µε την πολιτική του Μ. Κωνσταντίνου και το έργο της Α’ Οικουµενικής Συνόδου( t335).

 

St. Sylvester, Pope of Rome. He became Pope in 314. While being unable to attend the First Ecumenical Council in 325, he sent delegates of his own roman clergy to represent him (†335).

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’.

Ταχὺ προκατάλαβε. Στολὴν ἐνδυσάμενος, ἱεραρχίας πιστῶς, ἀμέμπτως ἱέρευσας, τῷ ἐπὶ πάντων Θεῶ, Πατὴρ ἡμῶν Σίλβεστρε· ἔχων γὰρ πολιτείᾳ, συνεκλάμποντα λόγον, θαύμασιν ἐβεβαίους, εὐσεβείας τὴν δόξαν, δι’ ἧς οὐρανίου δόξης, ὤφθης συμμέτοχος.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.