ΣΥΝΑΞΑΡΙ- Αγ.Βασιλείου – 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.108

Μέγας Βασίλειος

Ο πρώτος των Τριών Ιεραρχών, από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας, µε τεράστιο πνευµατικό, κοινωνικό, και φιλανθρωπικό έργο (t379).

 

St. Basil the Great. The first of the Three Hierarchs, Bishop of Caesarea with a huge spiritual, social and charity work (†379).

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’.

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου, δι’ οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.