ΣΥΝΑΞΑΡΙ-Αγ. Μελανής – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.321

Αγία Μελάνη η Ρωμαία. Ρωμαία πλούσια νέα, παντρεύτηκε παρά τη θέλησή της. Έπεισε το σύζυγό της και ασκήτεψαν στα Ιεροσόλυμα, όπου τελείωσε οσιακά και τάφηκε στο ναό της Μ. Παναγίας.

 

 

Saint Melania the Younger of Rome. A wealthy Roman woman who was married against her will. She persuaded her husband to follow monastic life into a monastery in Jerusalem, where she reposed in peace and buried in a Church of Theotokos.

 

Ἀπολυτίκιον Ήχος δ’.

Ταχύ προκατάλαβε. Οσίως ανύσασα, των αρετών την οδόν, τω Λόγω νενύμφευσαι, ω Ανυσία σεμνή, και χαίρουσα ήθλησας, αίγλη δε απαθείας, λαμπρυνθείσα Μελάνη, ήστραψας εν τω κόσμω, αρετών λαμπηδόνας, και νυν ημίν ιλεούσθε, Χριστόν τον Κύριον.

 

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.