ΣΥΝΑΞΑΡΙ- Αγ. Ανυσίας – 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1.065

Η Αγία Ανυσία, έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (298 μ.Χ.). Καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Ομολόγησε ότι πιστεύει στον Ένα και αληθινό Θεό. Ένας στρατιώτης τότε έσυρε το σπαθί του και διαπέρασε τα πλευρά της.

 

 

The Holy Righteous Martyr Anysia. She lived during the reign of emperor Diocletian (298 AD) and came from Thessaloniki. She confessed that believes in the One and True God. Afterwards, a soldier drew his sword and pierced her side.

 

 

Ἀπολυτίκιον Ήχος δ’.

Ταχύ προκατάλαβε. Οσίως ανύσασα, των αρετών την οδόν, τω Λόγω νενύμφευσαι, ω Ανυσία σεμνή, και χαίρουσα ήθλησας, αίγλη δε απαθείας, λαμπρυνθείσα Μελάνη, ήστραψας εν τω κόσμω, αρετών λαμπηδόνας, και νυν ημίν ιλεούσθε, Χριστόν τον Κύριον.

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.