ΣΥΝΑΞΑΡΙ- Σφαγιασθέντων Νηπίων – 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

247

Τα Νήπια που εσφάγησαν από τον Ηρώδη. Μνημονεύονται τα 14.000 νήπια που θανάτωσε ο Ηρώδης, όταν αντιλήφθηκε ότι οι Μάγοι έφυγαν χωρίς να του μιλήσουν για τον νεογέννητο βασιλιά.

 

 

The Holy Infants (14.000) who killed for Christ’s sake by Herod. At this day, the Church honors the 14.000 infants who slain by Herod when he realized that the ‘Magi’ (wise men) had departed for their country without informing him about the newborn King and Messiah.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’.

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ. (ψαλλόμενο ως κάθισμα) Ως θύματα δεκτά, ως νεόδρεπτα ρόδα και θεία απαρχή, και νεόθυτοι άρνες, Χριστώ τω ώσπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, αγνά Νήπια, την του Ηρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα και δυσωπούντα απαύστως, υπέρ των ψυχών ημών.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.