ΣΥΝΑΞΑΡΙ-Αγ. Δισμυρίων μαρτύρων – 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

947

Τον 4ο αιώνα μ.Χ., επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, οι χριστιανοί της Νικομήδειας, εξοντώθηκαν από ειδωλολάτρες άρχοντες οι οποίοι τους κάψανε.

 

 

The Holy twenty-thousand (20.000) Martyrs burned in Nicomedia. In the 4th century AD, during the reign of Diocletian and Maximinus, the Christians of Nicomedia were strongly persecuted and were killed by pagan rulers who burned them.

 

 

 

Απολυτίκιο Ήχος γ’. Θείας πίστεως. Θείον στράτευμα, πόλις αγία, περιούσιος λαός Κυρίου, ανεδείχθητε δισμύριοι Μάρτυρες, τη γαρ αγάπη αυτού δροσιζόμενοι, δια πυρός τον αγώνα ηνύσατε. Αλλ’ αιτήσασθε, ελέους σοφοί τον πρύτανιν, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.