Αγ. Βονιφατίου και Αγλαΐας – 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

426

Άγιοι Βονιφάτιος και Αγλαϊς. Έζησαν τον 30 αι. στη Ρώμη. Ο Βονιφάτιος ήταν δούλος της Αγλαίδας. Αποκεφαλίσθηκε γιατί κατηγορούσε δημοσίως για τα μαρτύρια των χριστιανών τον ηγεμόνα. Η Αγλαίς κατόπιν ασκήτεψε.

St. Boniface and Aglais. They lived in Rome in the 3rd century. Boniface was Aglaias’s servant. He was beheaded because he was condemning publicly the Emperor for persecuting the Christians. Aglais afterwards became a nun and tonsured the monastic schema.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Μαρτύρων τὴν εὔκλειαν ἰχνηλατήσας θερμῶς, Χριστὸν ὡμολόγησας ἐπὶ ἀπίστων στερρῶς, σοφὲ Βονιφάτιε, ὅθεν καθάπερ πλοῦτον ἀδαπάνητον, μάρτυς, δέδωκάς σου τὸ σῶμα τῇ σεμνῇ Ἀγλαΐᾳ, ἐξ οὗ τῷ κόσμῳ πηγάζει ῥώσις καὶ ἔλεος.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.