Γόρτυνος Ιερεμίας: Το διάβασμα κάποιου βιβλίου είναι τροφή για την ψυχή μας

3.736

Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, αδελφοί χριστιανοί, σάς είπα ότι η προσευχή μας πρέπει νά είναι εκκλησιολογική.
Χωρίς, δηλαδή, νά σταματήσετε τήν ατομική σας προσευχή, πού κάνετε γιά τά διάφορα προβλήματά σας, όμως νά λέτε σ’ αυτήν καί προσευχές καθορισμένες από τήν Εκκλησία μας, όπως είναι τό «Πιστεύω», τό «Πάτερ ημών», κάποια στάση τών Χαιρετισμών, τό τροπάριο «Θεοτόκε Παρθένε» ή καί άλλες, όσες μπορεί ο καθένας.

Σάς λέγω όμως καί γιά τήν «πεντάλογο προσευχή», πού, άν καί μικρή, τά έχει όλα.

Έχει ακριβώς πέντε λόγια, γι’ αυτό καί τήν λέμε «πεντάλογο». Είναι τό «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ». Αυτή τήν προσευχή μπορείτε νά τήν λέτε όπου είστε, ή περπατώντας στόν δρόμο ή πλένοντας τά πιάτα ή καί ξαπλωμένοι στό κρεββάτι. Άν καί είναι μικρή η προσευχή αυτή, όμως έχει καί τήν ομολογία τής
πίστεως (μέ τό «Κύριε Ιησού Χριστέ») καί τήν έκφραση μετανοίας από εμάς (μέ τό «ελέησόν με»).

Στό σημερινό μου κήρυγμα, αδελφοί, σάν συνέχεια τού προηγουμένου, θέλω νά σάς πώ καί τό τί θρησκευτικά
βιβλία νά διαβάζετε. Ναί! Τό διάβασμα κάποιου βιβλίου είναι τροφή γιά τήν ψυχή μας. Καί όπως πρέπει νά
προσέχουμε, άν οι τροφές πού τρώμε ταιριάζουν γιά τόν οργανισμό μας, γιατί διαφορετικά θά μάς κάνουν ζημιά, τό ίδιο καί γιά τά θρησκευτικά βιβλία πού διαβάζουμε. Κάτι θρησκευτικά περιοδικά, πού λένε γιά τήν δράση τους καί δημοσιεύουν τίς φωτογραφίες τους στίς εκδηλώσεις πού κάνουν, καί πού, άν τά στίψεις, δέν θά βγάλεις ένα ρακοπότηρο από τόν λόγο τού Θεού, εννοείται ότι δέν πρέπει νά τά διαβάζετε.Έχουμε καί καλάθι αχρήστων γιά τέτοια περιοδικά, πού οι συγγραφείς τους θέλουν νά διαφημίζουν τό «εγώ» τους! Κάτι άλλα βιβλία, πού λένε απλά τό πώς θά γίνουμε «καλοί» άνθρωποι, πάλι μήν τά διαβάζετε. Δέν είναι εκκλησιολογικά βιβλία. Γιατί ο σκοπός τής Εκκλησίας μας δέν είναι νά κάνει «καλούς» ανθρώπους, αλλά νά κάνει «θεοφόρους» ανθρώπους. Αγίους!

Λοιπόν, χριστιανοί μου, γιά νά μήν σάς τά πολυλέω, τά βιβλία, πού σάς συνιστώ σάν επίσκοπός σας, υπεύθυνος γιά τίς ψυχές σας, νά διαβάζετε, είναι ΔΥΟ κατά τό περιεχόμενό τους:Τό πρώτον είναι η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ. Η Παλαιά Διαθήκη καί η Καινή Διαθήκη. Τό βιβλίο αυτό έχει τήν θέση του πάνω στήν Αγία Τράπεζα. Τό δύσκολο όμως είναι ότι τό θείο καί ιερό αυτό βιβλίο, η Αγία Γραφή, είναι γραμμένη σέ γλώσσα τής εποχής εκείνης, ακατάληπτη γιά μάς σήμερα. Γι’ αυτό, γιά νά μελετήσετε τήν Αγία Γραφή, καταλαβαίνοντάς την απόλυτα στήν έκφραση, νά πάρετε από τό βιβλιοπωλείο «Βιβλική Εταιρεία» τήν Αγία Γραφή.

Νά πάρετε μάλιστα τήν έκδοση πού έχει δυνατό εξώφυλλο καί μεγάλα γράμματα, γιά νά μή δυσκολεύεστε.

Αξίζει νά πληρώσετε κάτι παραπάνω γιά τόν λόγο τού Θεού. Η μετάφραση αυτή είναι έργο ειδικών Ορθοδόξων Καθηγητών Πανεπιστημίου καί είναι εγκεκριμένη από τήν Ιερά Σύνοδο τής Εκκλησίας μας.

Τό άλλο εκκλησιολογικό βιβλίο πού σάς συνιστώ, αγαπητοί μου, είναι η Σειρά Ιερά Συναξάρια, οι Βίοι τών
Αγίων τής Εκκλησίας μας. Λέγονται «Συναξάρια», επειδή παλαιότερα αυτά, οι Βίοι τών Αγίων, ήταν τό κήρυγμα τών ιερών «συνάξεων», τών συναθροίσεων δηλαδή τής Εκκλησίας μας γιά κήρυγμα. Κυκλοφορούν από παλαιά διάφορες Σειρές. Η καλύτερη, κατά τήν γνώμη μου, Σειρά είναι ο «Νέος Συναξαριστής τής Ορθοδόξου Εκκλησίας» (έκδοσις «ΙΝΔΙΚΤΟΣ»).

Αλλά επειδή, χριστιανοί μου, ξέρω ότι δέν έχετε χρόνο γιά νά διαβάζετε κάθε μέρα τόν βίο τού εορταζομένου
αγίου, σάς συνιστώ νά διαβάζετε, σιγά-σιγά, όσο μπορείτε κάθε φορά, τά βιβλία πού περιέχουν μέ απλότητα, όχι μόνο τόν βίο τού αγίων, αλλά μαζί μέ αυτόν καί τήν διδασκαλία τής Ορθόδοξης πίστης μας. Ως τέτοια βιβλία, τά καλύτερα απ’ όλα όσα γνωρίζω, είναι τά βιβλία τών αγίων, πατρός Πορφυρίου, πατρός Ιακώβου καί πατρός Παϊσίου. Στά βιβλία αυτά, όπως σάς είπα, περιέχεται όχι μόνο η αγία τους ζωή, αλλά καί τά άγια λόγια τους, τά αναφερόμενα στήν πίστη μας. Καί όχι μόνο στήν πίστη μας («δογματική διδασκαλία», λέγεται αυτό) αναφέρονται τά βιβλία αυτά, αλλά καί στήν ηθική ζωή, πού πρέπει νά ζούν οι χριστιανοί
(«ηθική διδασκαλία», λέγεται αυτό). Εκείνο δέ τό πεντάτομο έργο τού πατρός Παϊσίου είναι τό Γεροντικό τού αιώνος μας! Έχει όλα τά σχετικά μέ τήν πίστη μας καί τήν ηθική ζωή τών χριστιανών. Έτσι λοιπόν μέ τήν ανάγνωση τών Συναξαρίων τών αγίων αυτών καί άλλων παρομοίων, μαθαίνουμε καί τήν πίστη μας.

Αυτά, αγαπητοί μου χριστιανοί. Τέλος, σάς λέγω μέ πολλή ειλικρίνεια ότι θά μού δίνει μεγάλη χαρά τό νά
γνωρίζω, ότι οι χριστιανοί τής Ιεράς Μητρόπολης πού υπηρετώ, όχι μόνο προσεύχονται, αλλά καί διαβάζουν τόν λόγο τού Θεού. Εκκλησιολογική όμως προσευχή καί εκκλησιολογικό διάβασμα, όπως τά είπαμε.
Η Παναγία μας εύχομαι νά σάς ευλογεί καί νά σάς φυλάγει από κάθε κακό.

Μέ πολλές ευχές,
Ο Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.