Συναξάρι 18-10,Ευαγγελιστού Λουκά

1.820

Ευαγγελιστής Λουκάς. Γιατρός και ζωγράφος από την Αντιόχεια. Κήρυξε στην Ελλάδα και μαρτύρησε στη Θήβα σε ηλικία 80 ετών. Γνώρισε τον Παύλο και έγραψε το Ευαγγέλιό του και τις Πράξεις των Αποστόλων. Πολιούχος Λαµίας και Θήβας.

Luke the Evangelist. Antiochean physician and artist, he settled in Thebes where he had been tortured in age of 80. He met Paul the Apostle and wrote his Gospel and the Acts of the Apostles. He is the Patron Saint of Lamia and Thebes.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε Ἅγιε, καὶ Εὐαγγελιστὰ Λουκᾶ, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.