Το πρόγραμμα για τα 200 χρό­νια α­πό την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση

1.546

Η Ιερά Σύνο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος α­να­κοι­νώ­νει ό­τι την Πέμπτη 1η Ο­κτω­βρί­ου 2020 και ώρα 12:00, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, στην αίθουσα της Ιεραρχίας του Συνοδικού Μεγάρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επί της οδού Ιασίου 1,
θα ανακοινώσει προς τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε., με την τήρηση όλων των απαιτουμένων μέτρων, βάσει των οδηγιών των αρμοδίων υγειονομικών αρχών, τον προγραμματισμό των Συνο­δι­κών και Πε­ρι­φε­ρεια­κών Εκ­δη­λώσε­ων για τα 200 χρό­νια α­πό την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση 1821 – 2021.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2021, θα τιμήσει με τον προσήκοντα σεβασμό τη μνήμη των προγόνων μας, που αγωνίσθηκαν «για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία», προβάλλοντας ιδίως την προετοιμασία του Αγώνος και τη συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην επιβίωση του Γένους.

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις, έχει προγραμματίσει σειρά λατρευτικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι, από την 1η Οκτωβρίου 2020, θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν όλες τις δράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα, που έχουν δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.

Για όλες τις πληροφορίες που αφορούν στις επετειακές δραστηριότητες της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Εθνική μας Παλιγγενεσία, μπορείτε να ενημερώνεστε από τα ειδικά κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, θα δο­θεί σε όλους τους παρισταμένους δημοσιογράφους το αναλυτικό Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων.

(Πλη­ρο­φο­ρί­ες: Αρ­χιμ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος Αν­τω­νί­ου-Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, Γραμ­μα­τεύς της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής, τηλ. 210-7272268, 210-7272255, 210-7272256, 6983772240).

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.