Ορθόδοξο Συναξάρι-Προφήτου Μιχαίου – 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1.636

Προφήτης Μιχαίας. Από τους 12 μικρούς προφήτες. Εζησε τον 70 π.Χ, αι.. Έλεγχε τον βασιλιά Αχαάβ και το γιο του Ιωράμ που τελικά τον απαγχόνισε.

Michaias the Prophet. One of the 12 Minor Prophets. He lived in the 7th c. B.C., censured Ahab and was murdered by Ahab’s son Joram.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.