Προσευχή προς Τον Κύριον

1.954

Η καρδιά μου, καθώς στέκει σε προσευχή μπροστά στον Κύριο και Θεό μου, κυριεύεται από φόβο.
Πως να του μιλήσω, τι να του πω; Άγιος είσαι και τρισάγιος ο ένας και συγχρόνως Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα. Άγιος πέρα από κάθε περιορισμό, έλλειψη και ατέλεια.

 

Δεν έχουμε άλλη λέξη για να εκφράσουμε το ακατάληπτο και ανέκφραστο μεγαλείο της τελειότητάς σου. Άγιος είσαι και ισχυρός στον απόλυτο βαθμό, ο Παντοδύναμος και Παντοκράτωρ. άγιος, αθάνατος και αιώνιος. Άγιος είσαι και δυνατός και δημιουργός του παντός και βασιλεύς των αγγέλων.

 

Και εγώ, που τώρα σού μιλώ και όλοι οι άνθρωποι, είμαστε τόσο ελλειπείς και τόσο αμαρτωλοί, ασθενείς και αδύνατοι.
Αλλ’ ακριβώς, επειδή αυτοί είμαστε, καταφεύγουμε στο έλεός σου και καθώς σού ψάλλουμε τον τρισάγιο αγγελικό ύμνο, σού απευθύνουμε και την ικεσία θερμή.
Ελέησέ μας.

 

Σπλαχνίσου μας και κάνε μας αυτό για το οποίο μας έπλασες.
Δος μας αγιότητα από την αγιότητα σου, δος μας δύναμη από την παντοδυναμία σου, κάμε μας μετόχους της θείας ζωής σου.

Ναι, Τριάς Αγία, χάρισε μας τα αιτήματα αυτά, για να φτάσουμε στην ώρα του θριάμβου, όπου ακατάπαυστα και εμείς, όπως οι άγγελοί σου, θα σού ψάλλουμε το «άγιος, άγιος, άγιος Κύριος» των αγγελικών δυνάμεων και των απολυτρωμένων ανθρώπων.
Αμήν.
πηγή   

greekpress.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.